Disclaimer

Zuyd Hogeschool heeft als doelstelling de gebruiker te voorzien van een overzicht van vragenlijsten (PROMs), observatie- en performancetesten voor gebruik in de zorg.

  1. Gegevens op de website
  2. Werking website
  3. Onafhankelijkheid website

1. Gegevens op de website

Zuyd Hogeschool heeft als doelstelling de gebruiker te voorzien van een overzicht van vragenlijsten (PROMs), observatie- en performancetesten voor gebruik in de zorg.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan Zuyd Hogeschool niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Zuyd Hogeschool aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of (on)bereikbaarheid van de website.

De website meetinstrumentenzorg.nl wordt aangeboden door Zuyd Hogeschool. Met onze website ondersteunen we het gebruik van meetinstrumenten. Zuyd Hogeschool is echter niet de auteursrechthebbende van de meeste meetinstrumenten op onze website en het is dan ook niet aan Zuyd Hogeschool om toestemming te geven of deze toegepast mogen worden. Hoewel de meeste meetinstrumenten vrij beschikbaar zijn, vallen ze meestal wel onder auteursrechtelijke bescherming. De instrumenten mogen daarom niet naar eigen inzicht worden veranderd, vertaald, verspreid, verkocht of aangepast voor een ander medium (bijv. EPD) zonder toestemming van de ontwikkelaar/licentiehouder. U bent als gebruiker altijd zelf verantwoordelijk voor de formulieren die u gebruikt.

2. Werking website

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Het kan echter altijd voorkomen dat onderdelen niet werken of dat de website problemen veroorzaakt voor uw computer. Zuyd Hogeschool kan hier geen verantwoordelijkheid voor nemen. Mocht je problemen ondervinden op onze website, laat ons dit dan weten door het sturen van een e‐mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

3. Onafhankelijkheid website

Zuyd Hogeschool biedt advertentieruimte aan voor communitypartners, adverteerders en sponsoren, waarvan de inhoud aansluit bij het doel van de website en doelgroep. Communitypartners, adverteerders en sponsoren hebben op geen enkele manier invloed op de inhoud van de website.