Frequently Asked Questions

Bekijk hieronder de meest gestelde vragen. Mocht uw vraag er niet bij zitten, neem dan contact met ons op.

Met onze website ondersteunen we het gebruik van meetinstrumenten. Zuyd Hogeschool is echter niet de auteursrechthebbende van de meeste meetinstrumenten op onze website en het is dan ook niet aan Zuyd Hogeschool om toestemming te geven of deze toegepast mogen worden. Hoewel de meeste meetinstrumenten vrij beschikbaar zijn, vallen ze meestal wel onder auteursrechtelijke bescherming. De instrumenten mogen daarom niet naar eigen inzicht worden veranderd, vertaald, verspreid, verkocht of aangepast voor een ander medium (bijv. EPD) zonder toestemming van de ontwikkelaar/licentiehouder. U bent als gebruiker altijd zelf verantwoordelijk voor de formulieren die u gebruikt.

We hanteren de volgende criteria:

  • Het meetinstrument is beschikbaar in de Nederlandse taal
  • Het meetinstrument is actueel in gebruik en wordt (geregeld) toegepast in de praktijk (binnen het domein zorg)

Als u een nieuw meetinstrument wilt aanleveren of een bestaande aangepaste versie van een reeds beschikbaar meetinstrument op de website wilt toevoegen, vragen wij daar graag ondersteuning bij. Deze ondersteuning kan bestaan uit het aanleveren van de juiste versie van een nieuw of bestaand aangepast meetinstrument (Nederlandstalig) en/of het meehelpen met de uitwerking van het toelichtingsformulier behorende bij het meetinstrument. In het toelichtingsformulier staan onder andere gegevens over het gebruik van het meetinstrument en literatuur over de klinimetrische eigenschappen. Voor het toelichtingsformulier is een format, incl. een handleiding, beschikbaar. Neem contact met ons op om nader af te stemmen wat de mogelijkheden zijn.

In de zoekmachine van de website kan op drie manieren worden gezocht, afhankelijk van of u al specifiek weet met welk meetinstrument u wilt gaan meten of algemener wilt zoeken.

  • U kunt specifiek zoeken op (delen van de) titel, auteur of omschrijving (in de balk onder ‘zoeken’). Het meetinstrument is beschikbaar in de Nederlandse taal.
  • U kunt zoeken op een bepaalde categorie (functie, lichaamsregio of aandoening).
  • U kunt zoeken door beide zoekstrategieën te combineren.

Als u geen geschikt meetinstrument heeft gevonden, passend bij wat en waarom u wilt meten, kunt u een aantal opties overwegen.

  • U kunt op de website het menu 'Andere bronnen' raadplegen. Hier treft u Nederlandse, Engelse en Duitse overzichten aan van andere databases en boeken waarin u op zoek kunt gaan naar meetinstrumenten. Daarnaast treft u een overzicht aan van databases en websites voor apps en digitale vragenlijsten voor mensen met communicatieproblemen.
  • Een veel gebruikte en relevante Engelstalige informatiebron voor meetinstrumenten is de Rehabilitation Measures Database (https://www.sralab.org/rehabilitation-measures).
  • In mono- of multidisciplinaire expert-based en/of evidence-based producten, zoals richtlijnen, evidence statements, (kwaliteits)standaarden of protocollen, worden vaak meetinstrumenten aanbevolen voor een specifieke zorgprofessional, die soms zijn opgenomen in een bijlage. De richtlijnen en/of standaarden zijn te benaderen via de homepages van de beroepsverenigingen.
  • Experts op vakgebieden/domeinen kunnen geraadpleegd worden om geschikte meetinstrumenten te identificeren.
  • Tenslotte kunt u zoeken naar een geschikt meetinstrument via het vrij zoeken in databases (bijv. PubMed) of algemene zoekmachines