2-Minute Walk Test / Twee minuten wandeltest

2MWT / 2MinWT

De 2 minuten looptest wordt gebruikt om het gangpatroon, de loopsnelheid en het uithoudingsvermogen van patiënten te beoordelen. De test dient op een effen terrein te worden afgenomen, bv een gang met voldoende loopruimte, waar de gelopen afstand gemakkelijk kan worden gemeten. Aan de patiënt wordt gevraagd op een zodanige snelheid te lopen dat hij/zij aan het eind van de 2 minuten het gevoel heeft er het maximale uitgehaald te hebben en deze afstand wordt gemeten. De patiënt mag tijdens de test gebruik maken van een loophulpmiddel en/of orthese.

Auteur(s) Butland RJ, et al. (1982)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Handleiding
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Performance
Functies Bewegingssysteem, Mobiliteit/bewegen
Lichaamsregio's Onderste extremiteit
Aandoeningen Bewegingsapparaat, Circulatie en ademhalingsstelsel, Zenuwstelsel en zintuigen