Vijf Meter Looptest / Five Meter Walk Test

5MLT / 5MWT

Bij de 5MLT wordt aan de patiënt gevraagd drie keer vijf meter te lopen. De loopsnelheid (m/sec.), het aantal gebruikte stappen en het gebruik van wel of geen loophulpmiddelen/orthese worden in een scoringsformulier vermeld. Indien mogelijk zou de patiënt deze fysieke performance test ook zonder loophulpmiddel/orthese uitvoeren. Voor de 5MLT wordt vooral gekozen als er te weinig ruimte ter beschikking staat.

Auteur(s) Onbekend
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Performance
Functies Bewegingssysteem
Lichaamsregio's Onderste extremiteit
Aandoeningen CVA, Zenuwstelsel en zintuigen