Abilhand

De Abilhand is een vragenlijst die wordt afgenomen in vorm van een interview. De Abilhand heeft als doel het meten van problemen tijdens het uitvoeren van activiteiten met twee handen vanuit het perspectief van de cliënt. Hiervoor zijn 23 bilaterale handactiviteiten geïnventariseerd die de cliënt zelf scoort. De volgorde van activiteiten van de Abilhand vragenlijst staan in een random volgorde om mogelijke systematische effecten te vermijden. De therapeut bepaalt welke volgorde wordt gebruikt. De scoremogelijkheden worden weergegeven op een 3-puntsschaal: 0 (onmogelijk), 1 (moeilijk) en 3 (gemakkelijk). Activiteiten die de cliënt de laatste 3 maanden niet heeft uitgevoerd of geprobeerd heeft uit te voeren worden gescoord als onbekend. (aankuisen van vraagteken). Voor een totaalscore kan via de website middels een Raschmodel de ordinale scores in lineaire maten omgezet worden.

Auteur(s) Penta M, Thonnard JL, Tesio L (1998)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Activiteiten
Lichaamsregio's Bovenste extremiteit
Aandoeningen