Activiteitenprofiel / Activity Record

ACTRE

Het Activiteitenprofiel hoort bij het ergotherapeutische inhoudsmodel MOHO en een zelf-evaluatielijst. Het doel van het Activiteitenprofiel is inzicht verkrijgen in de spreiding van activiteiten gedurende tweemaal 24 uur aaneengesloten. Hierbij wordt vooral gescoord op de waardering van de activiteiten (belangrijk, pleziergevend en de mate van competentie). Andere doelen zijn inzicht verkrijgen in pijnbeleving, vermoeidheid en behoefte aan rust in relatie tot uitvoering van activiteiten en de aard van de lichamelijke inspanning.

Auteur(s) Furst GP, Gerber LH, et al. (1987); Nederlandse versie: Kinébanian A, et al. (1998)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Overig
Functies Activiteiten
Lichaamsregio's
Aandoeningen Psychische stoornissen