Activity Card Sort NL

ACS-NL

De Activity Card Sort (ACS) is een meetinstrument gericht op het inventariseren van het activiteitenpatroon van cliënten. De ACS is uniek omdat dit instrument zich speciaal richt op ouderen en op activiteiten met betrekking tot IADL (activiteiten die nodig zijn om jezelf, je naasten en je eigendommen te "onderhouden"), vrije tijd en sociale contacten. Het opnemen van sociale activiteiten in de ACS komt mede voort uit het feit dat uit onderzoek blijkt dat het deelnemen aan sociale activiteiten een positieve invloed heeft op het welzijn van de mens. De ACS-NL is een instrument dat het activiteitenpatroon van ouderen inventariseert doormiddel van foto`s. De foto's van de activiteiten worden middels sorteerlabels in categorieën gesorteerd en m.b.v. het scoreformulier kan het percentage behouden activiteiten uitgerekend worden. Het doel van de ACS (Activity Card Sort) is het vaststellen welke activiteiten oudere cliënten uitvoeren op de gebieden IADL, vrije tijd en sociale contacten. Samengevat: - Helpt de veranderingen in het activiteitenpatroon van de cliënt weer te geven. - Geeft een beeld van de dagelijkse activiteiten voor de cliënt. - Kan de ergotherapeut helpen bij het opstellen van doelen die aansluiten bij de wensen en interesses van de cliënt

Auteur(s) Baum C (1995); Baum C, Edwards DF (2001); Baum C, Edwards D (2008); Nederlandse versie: van Nes F, Jong A (2013); ACS-NL 2.0: Poerbodipoero SJ (2015)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Instrumenteel
Functies Activiteiten, Participatie algemeen
Lichaamsregio's
Aandoeningen