Acute Low Back Pain Screening Questionnaire

ALBPSQ

De Acute Low Back Pain Screening Questionnaire (ALBPSQ) is een biopsychosociaal screenings instrument om te kunnen voorspellen welke patiënten met acute rugpijn (niet langer dan 12 weken) een groter risico lopen om chronische lage rugpijn te ontwikkelen. De vragenlijst is samengesteld uit 24 items verdeeld over 5 categorieën. Door Kole-Snijders is er een Nederlandse vertaling gemaakt, bestaande uit 21 items, daar de eerste 3 items mondeling worden afgenomen alvorens de vragenlijst wordt ingevuld. Scoring vindt plaats op een schaal van 0-10. De maximaal haalbare score bedraagt 210.

Auteur(s) Linton SJ, Halldén K (1998); Nederlandse versie: Kole-Snijders AMJ, Sillen W, Willen A, Heuts PHTG, Vlaeyen JWS (2000)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Mentale functies, Mobiliteit/bewegen, Sensorische functies en pijn
Lichaamsregio's Wervelkolom
Aandoeningen Bewegingsapparaat