Akense Afasie Test

AAT

De Akense afasie Test (AAT) is een gestandaardiseerde afasietest en bestaat uit 6 onderdelen: spontane spraak, Token test, naspreken, schrijftaal, benoemen en taalbegrip. D.m.v. de AAT worden mensen met afasie gescheiden van mensen zonder afasie. Tevens worden de afatische stoornissen zowel op het gebied van de vier taalmodaliteiten beschreven als op verschillende linguïstische niveaus en worden zowel standaard als niet- standaard afasieën geïdentificeerd.

Auteur(s) Huber W, Poeck K, Weniger D, Willmes K (1980); Nederlandse versie: Graetz P, de Bleser R, Willmes K (1987)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Observatie
Functies Communicatie, Mentale functies, Stem en spraakfuncties
Lichaamsregio's Hoofd/hals
Aandoeningen CVA, Traumatisch hersenletsel, Zenuwstelsel en zintuigen