Algemene Competentieschaal

ALCOS

De Algemene Competentieschaal (ALCOS-12) is gebaseerd op de General-Self-Efficacy Scale (SES) van Sherer, et al2. De ALCOS-12 is een schaal om de persoonlijke visie op de mate waarin hij of zij in staat is om zich te handhaven in uitdagende, nieuwe en of onvoorspelbare situaties in kaart te brengen. Zij meet in hoeverre iemand controle en regie ervaart over zijn of haar leven. De schaal bestaat uit 12 items. De som van de item-scores loopt van 12 tot 60 punten en een hogere score geeft een grotere mate van algemene competentie weer. De ALCOS-12 wordt ook wel weergegeven als ALCOS-12-SF of als Algemene Competentieverwachting Schaal-Alcos.

Auteur(s) Sherer M, et al. (1982); Nederlandse versie: Bosscher R, Baardman I (1989)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Externe factoren (incl. hulpmiddelen), Tussenmenselijke interacties en relaties
Lichaamsregio's
Aandoeningen