Analyse Van Individualiseringsvormen Toetkspakket

AVI TOETSPAKKET

Het AVI toetspakket maakt samen met toetspakket DMT (Drie Minuten Test) deel uit van het Leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS). De AVI-toetskaarten brengen de algemene ontwikkeling van de leesvaardigheid in kaart. De kaarten worden gebruikt om te meten hoe goed een leerling teksten van oplopende moeilijkheidsgraad kan verklanken. De toets bestaat uit 11 kaarten in een A en een B versie. De snelheid en nauwkeurigheid waarmee een leerling dat doet bepalen zijn toetsscore. Aan de hand hiervan kan een kind worden ingedeeld in een niveaugroep (leesniveau M3, E3, M4, E4 t/m E7 en Plus). Voor AVI-start, het laagste niveau, is geen kaart geconstrueerd. De afnamemomenten vinden twee keer per jaar plaats in de periode van de toetsen van “Technisch lezen”.

Auteur(s) Visser J, van Laarhoven A, ter Beek A (1994)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Kinderen
Soort meetinstrument Observatie
Functies Communicatie, Leren en toepassen van kennis
Lichaamsregio's
Aandoeningen