Animated Activity Questionnaire

AAQ

De Animated Activity Questionnaire (AAQ) is een zelf gerapporteerd meetinstrument dat beperkingen in basale dagelijkse activiteiten (zoals lopen, traplopen, gaan zitten en opstaan van bank stoel of toilet enz.) meet bij patiënten met heup- en/of knieartrose. Bij elk van de 17 activiteiten worden 3 tot 5 video’s getoond in verschillende niveaus van moeite in uitvoering. De patient wordt gevraagd voor elke activiteit die video te kiezen die het beste past bij hoe hij of zij de activiteit zelf uitvoert. De eindscore wordt bepaald door het optellen van de scores van alle 17 activiteiten. Een score van 0 betekent een maximale beperking in de AAQ activiteiten en een score van 100 totaal geen beperkingen in AAQ activiteiten.

Auteur(s) Peter WF (2015)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Website http://www.myaaq.com
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Activiteiten, Mobiliteit/bewegen
Lichaamsregio's Onderste extremiteit
Aandoeningen Bewegingsapparaat, Bot-, gewrichts-, kraakbeenaandoeningen