Ankle Joint Functional Assessment Tool

AJFAT

De Ankle Joint Functional Assessment Tool (AJFAT) beoordeeld in hoeverre de functionaliteit van het enkelgewricht verminderd is bij patiënten met een unilaterale instabiele enkel.1 Het meetinstrument bevat twaalf vragen, welke twaalf items beoordelen: 1) enkel pijn, 2) enkel zwelling, 3) vermogen te lopen op oneffen terrein, 4) algemeen gevoel van stabiliteit, 5) algemene kracht in enkel, 6) vermogen om trap af te lopen, 7) vermogen te joggen, 8) vermogen om van richting te veranderen tijdens rennen, 9) algemeen activiteitenniveau, 10) vermogen “rollover”(zwikken) moment te voelen, 11) vermogen te reageren op een “rollover” moment, 12) vermogen terug te keren naar activiteit na “rollover” moment. Iedere vraag heeft 5 antwoordmogelijkheden (0 tot 4). Scoring loopt van 0 tot 48.

Auteur(s) Rozzi SL. (1999)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Bewegingssysteem, Mobiliteit/bewegen
Lichaamsregio's Onderste extremiteit
Aandoeningen Bewegingsapparaat, Traumata