Arbeidsgeschiktheidsindex / Work Ability Index

AGI / WAI

De Work Ability Index (WAI) is een vragenlijst die het werkvermogen meet. De individuele werknemer maakt door middel van de vragenlijst een inschatting van de mate waarin hij/zij zichzelf, zowel fysiek als psychisch, in staat acht zijn/haar huidige werk uit te voeren. Ook normen en waarden, competenties en gezondheid komen terug in de vragenlijst. De WAI geeft een voorspelling van de inzetbaarheid van de medewerker op dit ogenblik en in de toekomst.1 De lijst wordt voornamelijk gebruikt voor benchmarking, vroegtijdige herkenning/preventie en voor effectmeting.

Auteur(s) Tuomi K, et al. (1995); Nederlandse versie: Stichting Arbozorg Oudere Werknemers (SAOW) (1997)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Opleiding, beroep/werk, economisch leven
Lichaamsregio's
Aandoeningen