Árnadóttir OT-ADL Neurobehavioral Evaluation

A-ONE

De Árnadóttir OT-ADL Neurobehavioral Evaluation (A-ONE) is een observatie-instrument waarmee zowel de zelfstandigheid in het uitvoeren van activiteiten van de primaire zelfverzorging (persoonlijke hygiëne, kleden, transfers en mobiliteit, communicatie en eten/drinken) als de onderliggende gedragsneurologische stoornissen vastgelegd worden. De uitkomst van het niveau van zelfstandig functioneren (activiteitenniveau) en de hieraan gerelateerde gedragsneurologische stoornissen (functieniveau) geven richting aan het behandelplan. Het is mogelijk om via herhaalde meting verandering in het functioneren vast te leggen Verder is het mogelijk via herhaalde metingen veranderingen in het functioneren te meten.

Auteur(s) Árnadóttir G (1987); Nederlandse versie: Steultjens EMJ (1993)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Observatie
Functies Activiteiten
Lichaamsregio's Hoofd/hals
Aandoeningen CVA, Zenuwstelsel en zintuigen