Assessment of Computer Task Performance

ACTP

Het Assessment of Computer Task Performance (ACTP) meet de beperkingen en mogelijkheden ten aanzien van motorische vaardigheden in het computergebruik. Het is een ergotherapeutisch meetinstrument dat valide en gestandaardiseerd is voor het Nederlandse werkveld. Gebruik van het instrument kan helpen bij het opsporen van problematiek ten aanzien van computertoegankelijkheid. Zo kan worden bepaald of er hulpmiddelen en/of aanpasingen nodig zijn om beperkingen te compenseren. De individuele voortgang kan worden gemeten. Ook indien reeds gebruik gemaakt wordt van computeraanpassingen, kan de effectiviteit van de verschillende aanpassingen worden vergeleken. Naast een versie voor volwassenen is ook een versie voor kinderen van 4-12 jaar aanwezig.

Auteur(s) Franse versie: Dumont C, Dionne C (2000); Engelse versie: Dumont C, Vincent C, Mazer B (2002); Nederlandse versie: Akkermans H, Barthel T, van der Pijl D, Koop-van Rijn J (2001)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Handleiding
Overig
Doelgroep(en) Kinderen, Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Instrumenteel, Observatie, Vragenlijst
Functies Bewegingssysteem, Opleiding, beroep/werk, economisch leven, Tussenmenselijke interacties en relaties
Lichaamsregio's Bovenste extremiteit
Aandoeningen Bewegingsapparaat, Zenuwstelsel en zintuigen