Assessment of Life Habits

LIFE-H

De Life Habits vragenlijst is een vragenlijst voor het in kaart brengen van de participatiemogelijkheden van een persoon. Deze vragenlijst is gebaseerd op het ‘Disability Creation Proces’ en bestaat uit 12 domeinen. Onder ‘Life Habits’ (levensgewoonten) worden de dagelijkse activiteiten en de te vervullen sociale rollen verstaan behorende bij de sociaal culturele context en de intrinsieke kenmerken van een persoon. Van de Life Habits vragenlijst bestaan verschillende versies. Versie 3.0 met 248 items is volgens de ontwikkelaars geschikt voor klinische settings of voor een individuele context. Een verkorte versie, die 69 items bevat, is hieruit ontstaan. De Nederlandse vertaling is gebaseerd op de verkorte versie 3.0.

Auteur(s) Fougeyrollas P, Noreau L (1998); Nederlandse versie: Post MWM (2001)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Overig
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Algemene taken en eisen, Communicatie, Huishouden, Maatschappelijk-sociaal leven, Mobiliteit/bewegen, Opleiding, beroep/werk, economisch leven, Participatie algemeen, Tussenmenselijke interacties en relaties, Zelfverzorging
Lichaamsregio's
Aandoeningen