Assessment of Motor and Process skills

AMPS

De AMPS is een gestandaardiseerd en gevalideerd observatie instrument waarmee de ergotherapeut het functioneren van een cliënt in alledaagse huishoudelijke taken en zelfverzorging kan beoordelen. De kwaliteit van dit functioneren wordt beoordeeld op de fysieke inspanning die het kost om de taak uit te voeren. Middels de AMPS kan geanalyseerd worden of het handelen efficiënt en veilig gebeurt en of de persoon dit zelfstandig kan. Na een interview voert de cliënt 2-3 voor hem of haar betekenisvolle activiteiten uit waarvan de handelingscompetentie beoordeeld wordt. De AMPS bevat 116 huishoudelijke en zelfzorg taken die gerangschikt zijn naar moeilijkheid en in diverse culturen gebruikt worden.

Auteur(s) Fisher AG (1985)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Kinderen, Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Observatie
Functies Activiteiten, Huishouden, Zelfverzorging
Lichaamsregio's
Aandoeningen