Asthma Control Test

ACT

De Asthma Control Test (ACT) is een test die geschikt is voor astmapatiënten vanaf 12 jaar. De test bestaat uit vijf vragen. De vragen hebben betrekking op de door de patiënt ervaren klachten naar aanleiding van zijn of haar astma. De resultaten die uit de test voortvloeien kunnen voor patiënt en hulpverlener bruikbaar zijn om een inschatting te maken in welke mate de patiënt zijn astma onder controle heeft.

Auteur(s) Bayliss MS, Fortin EW, Kosinski M, et al. (2004)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Kinderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Activiteiten, Participatie algemeen, Persoonlijke factoren
Lichaamsregio's Thorax/buik/organen
Aandoeningen Circulatie en ademhalingsstelsel, Longaandoeningen