Awareness Questionnaire

AQ

De Awareness Questionnaire is ontwikkeld voor het meten van beperkingen in het zelfbewustzijn na traumatisch hersenletsel. Het instrument bestaat uit drie delen die respectievelijk door de persoon met hersenletsel, een familielid/ partner en een behandelaar die bekend is met de patiënt worden ingevuld. Binnen elk deel worden de mogelijkheden van de persoon met hersenletsel om verschillende taken uit te voeren na het hersenletsel vergeleken met de mogelijkheden daartoe voor het hersenletsel. Het gaat hierbij om motorisch/sensorisch functioneren, cognitief functioneren en gedragsmatig/ affectief functioneren. De verschillen in scores tussen patiënt en familie/behandelaar kunnen bekeken worden om inzicht te krijgen in zelfbewustzijn. Het instrument is ontwikkeld en gevalideerd voor het meten van beperkingen in zelfbewustzijn, maar kan ook de voornaamste zorgen of gebrek aan zorg identificeren in onderdelen van het functioneren, waar bij de behandeling rekening mee kan worden gehouden.

Auteur(s) Sherer M (1998); Nederlandse versie: Geurtsen GJ (2005)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Mentale functies
Lichaamsregio's
Aandoeningen CVA, Traumatisch hersenletsel, Zenuwstelsel en zintuigen