Baecke Questionnaire / Baecke Vragenlijst over lichamelijke activiteit

BQ

De Vragenlijst wordt gebruikt voor het inschatten van het fysieke activiteitniveau. De vragenlijst bestaat uit 16 vragen over werk, sport en vrije tijd, waarbij een hogere score overeen komt met een fysiek zwaardere activiteit.

Auteur(s) Baecke (1982)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Mobiliteit/bewegen
Lichaamsregio's
Aandoeningen Circulatie en ademhalingsstelsel