Bayley Scales of Infant and Toddler Development-Third Edition-Nederlandse versie + Bayley-III-NL-Special Needs Addition

Bayley-III-NL / Bayley-III-NL-SNA (voorheen: BSID-II-NL)

De Bayley-III-NL is de opvolger van de BSID-II-NL. De schaal is ontwikkeld vanuit de Bayley Ontwikkelingsschalen 2-30 (BOS 2-30). Deze test is bedoeld om heel jonge kinderen met risico op ontwikkelings-achterstanden of ontwikkelingsstoornissen te onderzoeken of te volgen. Er kan een uitspraak gedaan worden over het huidige ontwikkelingsniveau van het kind. Er kan ook een terughoudende prognose gesteld worden met betrekking tot de verwachte ontwikkeling. De test meet de domeinen cognitie, taal, motoriek, sociaal emotioneel- en adaptief gedrag en is uitgebreid met Bayley-III-NL-SNA (Special Needs Addition): een aangepaste versie speciaal voor kinderen met een communicatieve, visuele of fijn-motorische beperking. De motoriek schaal is ook apart verkrijgbaar.

Auteur(s) Bayley N (1993, 2006); Nederlandse versie: van Baar AL, Steenis LJP, Verhoeven M, Hessen DJ (2014) / Ruiter SAJ, Visser L, van der Meulen BF, Timmerman ME (2014)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Kinderen
Soort meetinstrument Observatie, Vragenlijst
Functies Mentale functies, Mobiliteit/bewegen, Sociaal functioneren
Lichaamsregio's
Aandoeningen