Behavior Assessment Battery

BAB

De Behavior Assessment Battery is een gestandaardiseerd, wetenschappelijk onderbouwd onderzoeksinstrument voor kinderen en volwassenen. De BAB verschaft relevante informatie over de persoon die stottert. Het is een multidimensionaal onderzoeksinstrument dat de gedragsmatige, cognitieve en affectieve componenten van het stotteren onderzoekt.

Auteur(s) Brutten GJ, Vanryckeghem M (2003)
Toelichtingsformulier
Doelgroep(en) Kinderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Communicatie, Mentale functies, Stem en spraakfuncties, Stoornisniveau
Lichaamsregio's Hoofd/hals
Aandoeningen Psychische en persoonlijkheidstoornissen, Psychische stoornissen, Zenuwstelsel en zintuigen