Behoeften-Inventarisatie en Probleem-Analyse van Communicatieve Activiteiten

BIPAC

De BIPAC is ontwikkeld als instrument ter ondersteuning van de behandeling in het 'Trainingscentrum voor mensen met afasie' te Amersfoort. Met behulp van dit inventarisatie-instrument kunnen de communicatieve behoeften van de patiënt en de mening van de direct betrokkene hierover op een volledige en gestructureerde wijze door de therapeut in kaart worden gebracht. Tevens is het mogelijk om de problemen van de patiënt te beoordelen, zodat de inhoud en het doel van de therapie bepaald kunnen worden.

Auteur(s) Sevat R, Heesbeen I (2001)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Handleiding
Website https://www.metrisquare.net/meetexpert/index.html
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Observatie, Vragenlijst
Functies Communicatie, Stem en spraakfuncties
Lichaamsregio's Hoofd/hals
Aandoeningen CVA, Traumatisch hersenletsel, Zenuwstelsel en zintuigen