Beighton score

De Beighton score is een methode om hypermobiliteit vast te stellen middels 5 testen. Voor elke test geldt een score van 0 of 1. De totaalscore bedraagt 9 punten. Er is sprake van hypermobiliteit bij volwassenen bij een score van 4 of hoger. Oorsponkelijk is de test ontwikkeld voor epidemiologisch onderzoek en is niet ontworpen om te helpen bij de diagnose in klinische situaties.

Auteur(s) Beighton P, Solomon L, Soskolne CL (1973)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Kinderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Observatie
Functies Mobiliteit/bewegen
Lichaamsregio's
Aandoeningen Bewegingsapparaat