Bekkenbandtest

Met de test wordt nagegaan of er SI-instabiliteit is.

Auteur(s) Nederlandse versie: afkomstig uit KNGF-richtlijn zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn (2009)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Observatie
Functies
Lichaamsregio's
Aandoeningen