Birkhovense Evaluatieschaal Behandeldoelen Afasie

BEBA

De Birkhovense Evaluatieschaal Behandeldoelen Afasie (BEBA) is ontwikkeld voor het vastleggen van de functionele mogelijkheden en subjectieve beleving op het gebied van een bepaalde communicatieve activiteit. Deze mogelijkheden worden beoordeeld door de patiënt, de direct betrokkene en de therapeut. De therapeut bepaald in overleg met de patiënt welke praktische activiteit behandeld wordt (hierbij kan de BIPAC worden gebruikt). Met de BEBA kan het doel van de behandeling worden vastgesteld voor de patiënt en de voor betrokkene. Door zowel voor als na de training van een activiteit de BEBA te gebruiken, kan tevens de vooruitgang van de patiënt op een communicatieve activiteit zichtbaar worden gemaakt. Daarna kan een evaluatiemeting op de lange termijn uitgevoerd worden.

Auteur(s) Sevat R, Heesbeen I (2001)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Handleiding
Website https://www.metrisquare.net/meetexpert/index.html
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Observatie, Vragenlijst
Functies Communicatie, Stem en spraakfuncties
Lichaamsregio's Hoofd/hals
Aandoeningen CVA, Traumatisch hersenletsel, Zenuwstelsel en zintuigen