Boston Benoemingstest / Boston Naming Test / Nederlandse Benoem Test

BBT / BNT / NBT

De Boston Naming Test (BNT), voor Nederland de Boston Benoemingstest (BBT), is een confrontatie-benoemingstaak die in Amerika is ontwikkeld. De test is vervaardigd als aanvulling op de Boston Diagnostic Aphasia Examination om de woordvindingsproblemen van (met name lichte) afasiepatiƫnten nader in kaart te brengen. De test wordt veelvuldig gebruikt in klinisch en weten-schappelijk neuropsychologisch onderzoek, bijvoorbeeld bij mensen met afasie, dementie en andere aandoeningen die de woordvinding mogelijk beschadigen, zoals multiple sclerose, de ziekte van Parkinson, epilepsie, ziekte van Alzheimer, traumatisch hersen-letsel en operatieve ingrepen in de hersenen. De test blijkt een gevoelig instrument te zijn voor het zowel kwantitatief als kwalitatief vaststellen van woordvindingsproblemen bij deze verschillende doelgroepen. Daarnaast wordt de BBT ook gebruikt in onderzoek bij gezonde mensen, bijvoorbeeld in onderzoek naar de ontwikkeling van het woord-geheugen bij kinderen en in onderzoek naar tweetaligheid. In 2018 is de Nederlandse Benoem Test (NBT) uitgebracht, een nieuwe benoemtest met eenduidige afbeeldingen die zijn uitgezocht voor de Nederlandse setting. De NBT is een meetinstrument voor het vaststellen van woordvindingsstoornissen bij volwassenen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

Auteur(s) Goodglass H, Kaplan E, Weintraub S (1983); Nederlandse versie: van Loon-Vervoorn WA, Stumpel HJ (1996)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Kinderen, Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Communicatie, Mentale functies, Stem en spraakfuncties
Lichaamsregio's Hoofd/hals
Aandoeningen CVA, Traumatisch hersenletsel, Zenuwstelsel en zintuigen