Braden Scale

De BRADENschaal is een instrumenten waarmee het risico op ontwikkelen van decubitus wordt vastgesteld. De schaal bestaat uit 6 items: zintuigelijke waarneming, vochtigheid van huid, mate van activiteit, mate van mobiliteit, voedingstoestand en de mate van schuif- en wrijvingskrachten. De schaal wordt bij voorkeur gebruikt bij bed- of rolstoelafhankelijkheid, of bij patiƫnten met een plotselinge verandering in hun gezondheidstoestand. Dit in combinatie met de klinische blik van de professional. Het verdient de voorkeur de uitkomsten te laten volgen door interventies die passen binnen het standaard decubitusbeleid van de instelling of afdeling.

Auteur(s) Braden BJ, Bergstrom N (1987); Nederlandse versie: Landelijke prevalentiemeting zorgproblemen
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Observatie
Functies
Lichaamsregio's
Aandoeningen Huid