Brief Illness Perception Questionnaire / Illness Perception Questionnaire-Kort / Ziekteperceptievragenlijst

BIPQ / IPQ-K

De Illness Perception Questionnaire-Kort (IPQ-K) is een cross-cultureel aangepaste Nederlandse versie van de Engelse Brief Illness Perception Questionnaire (BIPQ), een verkorte versie van de Illness Perception Questionnaire (IPQ)9/Revised-IPQ. De manier waarop mensen denken over hun klachten bepaalt mede de manier waarmee ze met hun lichaam omgaan en daarmee hun (dis)functioneren. Gedachten ten aanzien van een gezondheidsprobleem vormen de basis van ziektepercepties (de cognitieve en emotionele beleving van de ziekte) van de cliënt. De ziekteperceptie kan worden gemeten met de IPQ-K, bestaande uit 9 items. Het in kaart brengen van deze ziektepercepties geeft informatie die richtinggevend kan zijn voor de behandeling van de therapeut. De IPQ-K werd oorspronkelijk “Ziekteperceptie vragenlijst” genoemd.

Auteur(s) IPQ: Weinman J (1996); IPQ-R: Moss-Morris R (2002); BIPQ: Broadbent E (2006); Nederlandse versie: IPQ-K: de Raaij EJ, et al. (2007-2012)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies
Lichaamsregio's
Aandoeningen