C – Crying; R – Require increased oxygen administration; I – Increased vital signs; E – Expression; S – Sleepness

CRIES

CRIES is een meetinstrument om pijn bij neonaten te meten. Het is een 10-punten schaal, vergelijkbaar met de Apgar-score. CRIES is een acroniem voor vijf fysiologische en gedragsmatige parameters welke geassocieerd worden met pijn bij neonaten. De afkorting CRIES staat voor C - Crying; R - Require increased oxygen administration; I - Increased vital signs; E - Expression; S - Sleepness. De maximale score voor de CRIES is 10 en betekent hevige pijn.

Auteur(s) Krechel SW, Bildner J (1995)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Kinderen
Soort meetinstrument Observatie
Functies Sensorische functies en pijn
Lichaamsregio's
Aandoeningen