Canadian Occupational Performance Measure – 5th ed.

COPM

De Canadian Occupational Performance Measure (COPM) is ontwikkeld om ergotherapeutische behandeldoelen te stellen. Deze doelen zijn gebaseerd op de door de cliënt ervaren problemen in het dagelijks handelen. De COPM identificeert de belangrijkste problemen die de cliënt ervaart en meet de veranderingen in het beeld dat de cliënt heeft van zijn handelen gedurende het behandelproces. De COPM richt zich op drie gebieden: zelfredzaamheid, productiviteit en ontspanning. De COPM kan ook gebruikt worden om de hulpvraag van de cliënt te verhelderen.

Auteur(s) Law M, Baptiste S, et al. (1990)(2014, 5e ed.); Nederlandse versie: van Duijn HM, Niezen AA, Cardol M, Corder-Bartels IE, Verkerk GJQ (1999), 5e editie: Eijssen I, Verkerk G, van Hartingsveldt M (2018)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Kinderen, Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Participatie algemeen
Lichaamsregio's
Aandoeningen