Care Dependency Scale / ZorgAfhankelijkheidsschaal

CDS / ZAS

Er is professionele zorg nodig wanneer bij ziekte of handicap een mens niet in staat is zelfstandig invulling te geven aan zijn basisbehoeften. Voor de professionele hulpverlener (instelling) is het belangrijk inzicht te verkrijgen in de mate van zorgafhankelijkheid van cliƫnten/bewoners. Hiervoor is de CDS ontwikkeld. Er zijn twee versies: de verpleeghuisversie en de versie voor gebruik in de verstandelijke gehandicaptenzorg. Beide versies hebben 15 vragen met elk 5 criteria om de mate van zorgafhankelijkheid vast te stellen. Alle met het instrument verzamelde patiƫntengegevens tezamen geven het management informatie over de soorten zorgvragen en de zorgzwaarte op afdelingen of binnen de instelling.

Auteur(s) Dijkstra A, Buist G, Dassen T (1996)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Observatie, Vragenlijst
Functies Algemene taken en eisen
Lichaamsregio's
Aandoeningen