Caregiver Reaction Assessment

CRA

De 'Caregiver Reaction Assessment' is een generiek instrument voor het meten van de ervaren zorglast bij de partner. Het belicht zowel de positieve als negatieve aspecten van de zorgverlening. De CRA bestaat uit 24 stellingen, opgedeeld in 5 categorie├źn. De mantelzorger geeft per stelling op een 5-puntsschaal aan in hoeverre hij of zij het ermee eens is. De beoordelaar telt de scores op en trekt per categorie een conclusie over de ervaren zorglast van de mantelzorger. De CRA heeft geen totaal-score.

Auteur(s) Given CW (1992); Nederlandse versie: Nijboer C (1999)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Kinderen, Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Externe factoren (incl. hulpmiddelen), Tussenmenselijke interacties en relaties
Lichaamsregio's
Aandoeningen