Caregiver Strain Index

CSI

Het instrument kan belasting in relatie tot zorgverlening bij de mantelzorger snel in kaart brengen. Het heeft als doel snel een beeld te krijgen van mogelijke problemen bij de zorg voor een naaste. Nagegaan wordt wat de impact van het zorgen is voor werk, financiĆ«n, de fysieke, sociale en emotionele belasting en tijdsinvestering. Het geeft niet alleen de hulpverlener inzicht in de situatie van de mantelzorger, maar geeft de mantelzorger zelf ook inzicht in de (over)belasting. Het instrument meet zowel de objectieve impact van de zorgverlening (bijv. "we hebben onze plannen moeten wijzigen") als de subjectieve impact (bijv. "ik word geheel door deze situatie in beslag genomen"). Met het instrument kunnen families geĆÆdentificeerd worden die zouden kunnen profiteren van diepgaander assessment en follow-up.

Auteur(s) Robinson B (1983); Nederlandse versie: Schure LM, et al. (1995)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies
Lichaamsregio's
Aandoeningen