Center for Epidemiologic Studies Depression scale

CES-D

De CES-D is ontwikkeld met het doel om depressieve gevoelens/ symptomen bij bevolkingsgroepen te kunnen vaststellen. Het is een zelfbeoordelingslijst en meet de omvang van depressieve symptomen, waarbij niet alleen milde symptomen maar ook ernstige symptomen gemeten kunnen worden. Hiervoor wordt het voorkomen van depressieve symptomen gemeten in de week voorafgaande aan de afname van de vragenlijst. Zij meet geen chronische depressie maar registreert de depressieve gevoelens die als gevolg van een bepaalde gebeurtenis kunnen ontstaan (reactieve depressie). De vragenlijst bevat de volgende componenten: depressieve stemming, schuldgevoelens en gevoelens van inferioriteit, gevoelens van hulpeloosheid en wanhoop, verlies van eetlust, slaapstoornissen en psycho-motorische retardatie.

Auteur(s) Radloff LS (1977); Nederlandse versie: Hanewald GJFP (1987)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Handleiding
Doelgroep(en) Kinderen, Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Mentale functies
Lichaamsregio's
Aandoeningen Geestelijk welbevinden, Psychische stoornissen