Checklijst voor het opsporen van RSI- en werkdrukrisico’s beeldschermwerk voor individuele werknemers

5-W-CHECKLIJST

De checklijst inventariseert of een werknemer verhoogd risico loopt op gezondheidsproblemen door RSI of werkdruk. Door middel van vragen over klachten, werktaken, werktijden, werkdruk, werkplek en werkwijze worden risicofactoren in kaart gebracht. De uitkomsten op elk gebied worden met behulp van een stoplichtmodel zichtbaar gemaakt. Groen betekent geen risico op RSI-klachten. Oranje betekent mogelijke knelpunten liggen op dit gebied en er is verhoogde kans op gezondheidsproblemen door RSI of werkdruk. Rood betekent dat waarschijnlijk een verband tussen gezondheidsklachten en het werk bestaat.

Auteur(s) arbozone (2013)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Opleiding, beroep/werk, economisch leven
Lichaamsregio's
Aandoeningen