Children’s Assessment of Participation and Enjoyment

CAPE

De CAPE wil in kaart brengen hoe kinderen deelnemen aan dagelijkse activiteiten buiten de schooluren om. De CAPE geeft informatie over 5 dimensies van participatie: diversiteit, intensiteit, het plezier in activiteiten, met wie en waar. De vragen hebben betrekking op de activiteiten van de laatste 4 maanden. De lijst bestaat uit 55 informele en formele activiteiten die kunnen worden ingedeeld in 5 verschillende categorieën van activiteiten: recreatief, actief/fysieke, sociaal, activiteiten waarvoor vaardigheden nodig zijn en activiteiten voor zelfontplooiing. De vragenlijst kan direct bij het kind worden afgenomen, dit kan zelfstandig door het kind of samen met de examinator gebeuren. Een aanvullend meetinstrument op de CAPE is de PAC (Preferences for Activities of Children).

Auteur(s) King G, et al. (2004); Nederlandse versie: Bult MK, et al. (2010)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Kinderen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Participatie algemeen
Lichaamsregio's
Aandoeningen