Childrens Auditory Performance Scale / Vragenlijst naar de luistervaardigheid van kinderen

CHAPS

De Childrens’s Auditory Performance Scale is een vragenlijst die gebruikt kan worden om het luistergedrag van kinderen van 7 jaar en ouder te observeren. Zij wordt ook gebruikt om kinderen met een geheel of gedeeltelijk gehoorverlies op te sporen of kinderen die het risico lopen op storingen in het auditieve verwerkingsproces. Vervolgens kan de vragenlijst ingezet worden om een behandelstrategie te bepalen en de voortgang te bewaken.

Auteur(s) Smoski W, Brunt M, Tannahill J (1998); Nederlandse versie: Wiltingh M, Neijenhuis K, Snik A, Nijland L (2005)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Kinderen
Soort meetinstrument Observatie, Vragenlijst
Functies Communicatie, Mentale functies
Lichaamsregio's Hoofd/hals
Aandoeningen Zenuwstelsel en zintuigen