Childrens Communication Checklist

CCC-2-NL

Het doel van het instrument is: 1. het screenen van kinderen van wie waarschijnlijk is dat zij spraak-/taalmoeilijkheden hebben; 2. het identificeren van pragmatische stoornissen bij kinderen met communicatieproblemen; 3. assisteren in het identificeren van kinderen die voor een autisme spectrum stoornis (ASS) onderzocht moeten worden. De CCC-2 bestaat uit 70 beweringen waarvan beoordeeld wordt hoe vaak het omschreven gedrag geobserveerd wordt door ouders, verzorgers of andere volwassenen die regelmatig contact hebben met het kind (de informant).

Auteur(s) Bishop D (1998); Nederlandse versie: Geurts HM (2005)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Kinderen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Communicatie, Mentale functies
Lichaamsregio's Hoofd/hals
Aandoeningen