Chronic Fatigue Syndrome – Activities and Participation Questionnaire

CFS-APQ

De CFS-APQ is bruikbaar bij het bepalen van behandeldoelstellingen en behandelbare aspecten bij chronische vermoeidheid. De vragenlijst inventariseert het activiteiten- en participatieniveau van de patiënt tijdens de afgelopen 7 dagen. De opgenomen beweringen beschrijven bepaalde situaties hoe klachten de dagelijkse activiteiten beïnvloeden. Per bewering zijn er 2 deelvragen om aan te geven in hoeverre deze bewering op de patiënt van toepassing is en of hij/zij deze belangrijk vindt. Hoe hoger de score des te meer problemen ervaart de patiënt in vaardigheden en participatie.

Auteur(s) Nijs J, et al. (2002)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Algemene taken en eisen
Lichaamsregio's
Aandoeningen