Clinical Evaluation of Language Fundamentals 5th ed.

CELF-5-NL

De CELF-5-NL diagnosticeert taal-en communicatieproblemen bij kinderen en jongeren. Naast afname op papier zoals bij de CELF-4, is ook een digitale afname mogelijk. De zwakke kanten op taal- en communicatiegebied worden vastgesteld, waarna aanbevelingen voor interventie worden gedaan. De receptieve en expressieve taal wordt beoordeeld (op inhoud, vorm en gebruik) a.d.h.v. 5 taaldomeinen: morfologie, syntaxis, semantiek, fonologie en pragmatiek.

Auteur(s) Semel-Mintz E, Wiig EH (1982); CELF-5: Wiig EH, Semel E, Secord WA (2013); Nederlandse versie: Kort W, Schittekatte M, Compaan E (2008)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Kinderen
Soort meetinstrument Instrumenteel
Functies Leren en toepassen van kennis
Lichaamsregio's
Aandoeningen