Cognitive Failure Questionnaire

CFQ

De Cognitive Failure Questionnaire is een vragenlijst voor het meten van subjectief cognitief functioneren, waarmee de frequentie van alledaagse cognitieve vergissingen wordt nagegaan. De items hebben globaal gezien betrekking op geheugen en aandacht. De CFQ is bruikbaar in zowel klinisch als niet-klinisch onderzoek waarbij het cognitief functioneren wordt bestudeerd. De CFQ werd door Broadbent en collega’s vooral beschouwd als maat voor cognitieve competentie of belastbaarheid. Daarmee kon deze ook worden beschouwd als kwetsbaarheidsfactor voor wat betreft het ontwikkelen van psychische klachten in stressvolle situaties met een hoog informatieaanbod.

Auteur(s) Broadbent DE (1982); Nederlandse versie: Merkelbach H (1996), Ponds (1998)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Leren en toepassen van kennis, Mentale functies
Lichaamsregio's
Aandoeningen Mentale achteruitgang, Psychische stoornissen