Combined outcome measure for risk communication and treatment decision making effectiveness

COMRADE

De COMRADE is een 20-items vragenlijst die de tevredenheid van de patiënt over de communicatie met de specialist, arts of verpleegkundige, en het vertrouwen van de patiënt in de beslissingen die tijdens een zorgproces genomen zijn evalueert. Het achterliggend principe is dat de patiënt betrokken wordt bij het nemen van beslissingen over de zorg en het zorgproces en op die manier bijdraagt aan shared decision making.

Auteur(s) Edwards A, et al. (2003); Nederlandse versie: Koelewijn M
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies
Lichaamsregio's
Aandoeningen