Comfort Scale / COMFORT-Gedragschaal

De COMFORT Scale is een pijnscore schaal. Zij meet de intensiteit en de frequentie van postoperatieve pijn bij neonaten en kinderen onder 18 jaar. Zij heeft als doel distress van patiƫnten in Pediatric Intensive Care Units te meten. De lijst is voor de klinische setting ontwikkeld. Het is een multidimensioneel meetinstrument (gedrags- en fysiologische parameter) en bevat in totaal 8 items, onderverdeeld in 6 subjectieve (gedrag: alertheid, rust, ademhaling, lichaamsbeweging, spiertonus, gezichtstonus) en 2 objectieve (fysiologisch: hartfrequentie, gemiddelde arteriele bloeddruk) items. De gebruiker observeert het kind gedurende twee minuten en vult daarna de observatielijst in. De hier beschreven COMFORT-gedragschaal is een Nederlandse vertaling van de aangepaste versie van de COMFORT Scale (de COMFORT-(behaviour) Scale). Zij bevat de gedragscriteria uit de oorspronkelijke versie waaraan het item 'huilen' is toegevoegd voor kinderen die niet beademd worden. De schaal wordt ook COMFORT-B schaal genoemd.

Auteur(s) Ambuel B, et al. (1992); Nederlandse versie: van Dijk M, et al. (2000)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Handleiding
Doelgroep(en) Kinderen
Soort meetinstrument Observatie
Functies Sensorische functies en pijn
Lichaamsregio's
Aandoeningen