Communicatieve Intentie Onderzoek

CIO

Het CIO is een observatieinstrument dat de kwaliteit en het niveau van de ontwikkeling onderzoekt van de communicatieve intentie bij kinderen van 16-29 maanden (of ouder indien in de pré- of vroegverbale fase) over wie het vermoeden bestaat dat de communicatie zich afwijkend ontwikkelt. Het kan ingezet worden bij kleine kinderen die niet of nauwelijks spreken. Men kan vaststellen hoe ver het kind is met de verwerving van taal als systeem en als communicatiemiddel en men kan factoren identificeren die in de interactie met de ouder een belemmerende of stimulerende rol spelen. Ook kan men veranderingen in de communicatie-ontwikkeling volgen. Het CIO bestaat uit een gestandaardiseerde, speelse onderzoekssituatie waarbij geen druk tot communiceren wordt uitgeoefend op het kind. Er zijn twee spelsituaties: eenmaal met de ouder en eenmaal met de onderzoeker.

Auteur(s) van der Meulen S, Slofstra-Bremer CF, Lutje Spelberg HC (2012)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Kinderen
Soort meetinstrument Observatie
Functies Communicatie, Leren en toepassen van kennis, Mentale functies, Stem en spraakfuncties, Tussenmenselijke interacties en relaties
Lichaamsregio's
Aandoeningen