Consumer Quality Index

CQI

De Consumer Quality Index (CQI) is een familie van vragenlijsten voor het meten van patiëntervaringen. Het gaat dan om zaken als communicatie en bejegening, informatievoorziening, wachttijden, algemene oordelen over de zorg etc. Tegenwoordig wordt steeds vaker de term Patient Reported Experience Measures (PREMs) gebruikt voor patiëntervaringsvragenlijsten. De tendens daarbij is dat vragenlijsten steeds korter en breder inzetbaar / minder specifiek worden. De CQI is een gestandaardiseerde methode voor het meten, analyseren en rapporteren van patiëntervaringen in de zorg. De index is gebaseerd op een combinatie van de CAHPS (Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems) en QUOTE (QUality Of care Through the patient’s Eyes). Het meetinstrument heeft tot doel om inzicht te krijgen in wat patiënten belangrijk vinden en wat hun ervaringen zijn met de zorg en de zorgverzekeraar. Er zijn verschillende versies ontwikkeld, aangepast aan de specifieke setting waarin ze gebruikt worden.

Auteur(s) Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel) (2006)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Kinderen, Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies
Lichaamsregio's
Aandoeningen