Coördinatievragenlijst voor Ouders / Developmental Coordination Disorder Questionnaire

CVO / DCD-Q

De Coördinatie Vragenlijst voor Ouders (CVO) is een screeningslijst om (schrijf)motorische problemen te inventariseren in het dagelijks leven bij kinderen van 5-15 jaar en dient ingevuld te worden door de ouders. De CVO bestaat uit vijftien items die ieder op een 4-punts Likertschaal lopend van 1 (deze omschrijving klopt helemaal niet voor mijn kind) tot 5 (deze omschrijving klopt helemaal voor mijn kind) beantwoord kunnen worden.

Auteur(s) Wilson BN, et al. (2000); Nederlandse versie: Schoemaker MM, et al. (2007)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Kinderen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Mobiliteit/bewegen
Lichaamsregio's
Aandoeningen