Craig Hospital Inventory of Environmental Factors / Craig Hospital Inventarisatie van OmgevingsFactoren

CHIEF / CHIOF

De Craig Hospital Inventarisatie van OmgevingsFactoren (CHIEF) is een meetinstrument dat in kaart brengt in welke frequentie en in welke mate iemand belemmeringen ondervindt bij het uitvoeren van activiteiten. De CHIEF bevat 25 vragen over tien onderwerpen, waarmee de omgeving globaal wordt gemeten. De meting vindt plaats aan de hand van een 8-puntsschaal. Hierbij wordt gevraagd om terug te denken aan de afgelopen twaalf maanden en van elk item te vertellen of het 'dagelijks', 'wekelijks', 'maandelijks', 'minder dan één keer per maand' of 'nooit' een probleem is geweest. Als er zich een probleem voordoet, dan wordt een vraag gesteld over de grootte van het probleem ('groot probleem' of 'klein probleem').

Auteur(s) Diverse professoren, onderzoekers e.d. van meerdere universiteiten; Nederlandse versie: Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen, Volwassenen
Soort meetinstrument Vragenlijst
Functies Algemene taken en eisen, Externe factoren (incl. hulpmiddelen), Maatschappelijk-sociaal leven, Mobiliteit/bewegen, Opleiding, beroep/werk, economisch leven
Lichaamsregio's
Aandoeningen