de Morton Mobility Index

DEMMI

De DEMMI is een observatielijst waarmee problemen met mobiliteit, bewegen en dagelijkse activiteiten kunnen worden vastgesteld. Het meetinstrument geeft aan hoe zelfstandig een patiƫnt verschillende motorische activiteiten kan uitvoeren. De DEMMI kan toegepast worden bij ouderen, ongeacht de onderliggende pathologie. De oudere wordt gevraagd 15 items uit te voeren. De fysiotherapeut observeert per item of de oudere de activiteit zelfstandig kan uitvoeren (score 0, 1 of 2). Een hoge DEMMI score komt overeen met een hoge mate van mobiliteit.

Auteur(s) de Morton NA, Davidson M, Keating JL (2007); Nederlandse versie: Jans MP, Slootweg VC, Boot CR, de Morton NA, van der Sluis G, van Meeteren NL (2011)
Toelichtingsformulier
Meetinstrument
Doelgroep(en) Ouderen
Soort meetinstrument Observatie, Performance
Functies Activiteiten, Mobiliteit/bewegen
Lichaamsregio's
Aandoeningen